Badqabka Waddada Tareenka

Kala hadal caruurtaada badqabka waddada tareenka. Ixtiraam waddooyinka tareenka iyaguna sidoo kale waa ay k ixtiraami doonan.

TPT Kids Safety Poster - Somali
TPT Educator Safety Poster - Somali
TPT Parents Safety Poster - Somali
TPT General Safety Poster - Somali